VÝCVIKOVÝ DEŇ PRE POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉ PSY (07. mája 2022)

7. mája 2022 –  zraz o 9:00 hod pri chate Diana vo Veličnej lokalita Revišné

ÚČASŤ: je potrebné sa písomne prihlásiť na e-mailovú adresu: mendelova.z@gmail.com

Do prihlášky je potrebné uviesť:

(priezvisko a meno majiteľa; kontaktné údaje majiteľa; plemeno; meno psa/suky; priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa)

Poplatok: symbolický poplatok sa hradí na mieste.

Tešíme sa na Vás!