VÝCVIKOVÝ DEŇ PRE FARBIARSKE SKÚŠKY (15. mája 2021)

Výcvikový deň 2021

15.mája 2021 –  zraz o 9:00 hod pri chate Diana vo Veličnej

ÚČASŤ: je potrebné sa písomne prihlásiť na e-mailovú adresu: dol.kubin@opk.sk

(priezvisko a meno majiteľa; kontaktné údaje majiteľa; plemeno; meno psa/suky; priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa)