VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV A KOPOVOV

Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín v spolupráci s PZ Veličná dňa 25.05.2019 zorganizovala VÝCVIKOVÝ DEŇ, v areáli chaty Diana v poľovnom revíri PZ VELIČNÁ – Revišné. Výcvikový deň otvoril predseda kynologickej komisie OPK Dolný Kubín MUDr. Ivan Kubačka. Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú časť s výkladom Ing. Petra Chrústa, Mgr. Jána Maruščáka a Bc. Ferdinanda Hlinického a na praktickú časť, v ktorej si účastníci mohli odskúšať svojich psíkov na stope s výcvikovým trenažérom. Výcvikového dňa sa zúčastnilo 12 psovodov so svojimi psíkmi, čo nás veľmi potešilo a preto plánujeme v obdobnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujeme za  ochotu a obetovaný voľný čas všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto osožnej akcie.