VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV A KOPOVOV

25. mája 2019 –  zraz o 8:00 hod pri chate Diana vo Veličnej

Srdečne Vás pozývame na výcvikový deň farbiarov a kopovov, ktorý sa uskutoční v spolupráci s PZ Veličná. Výcvik bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V praktickej časti si môžu účastníci odskúšať svojho psa na stope s výcvikovým trenažérom.
Prihlášky:  e-mailom na  adrese: dol.kubin@opk.sk;  alebo  na telef. čísle: 0905 866 412, MUDr. Ivan Kubačka (max. počet psíkov 10)