UPOZORNENIE

Upozorňujeme na termín ukončenia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri vykonávaní prvotného vyšetrenia zveri po ulovení

– viď priložený zoznam.

Bližšie informácie s prihláškou nájdete na:      http://www.ivvl.sk/index.php?page=47

 

Por. č. Číslo certifikátu Meno a Priezvisko Platnosť pre región Kraj Platnosť do
1 0001/13/DK František Kudiak RVPS Dolný Kubín Žilinský 30.4.2018
2 0002/13/DK Stanislav Žibek RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
3 0003/13/DK Ing. Mgr. Ján Rešutík RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
4 0004/13/DK Ing. Marián Kompan RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
5 0005/13/DK Ing. Milada Dutková RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
6 0006/13/DK Róbert Florek RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
7 0007/13/DK Ján Lazorík RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
8 0008/13/DK Ján Mäsiar RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
9 0009/13/DK Ing. Miloš Škrabák RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
10 0010/13/DK Ing. Ivan Thurský RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
11 0011/13/DK Pavol  Žitniak RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
12 0012/13/DK Peter Záhora RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
13 0013/13/DK Vladimír Zvara RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
14 0014/13/DK Dušan Podbrežný RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
15 0015/13/DK Slavomír Mäsiar RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
16 0016/13/DK Ľubomír Lukáčik RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
17 0017/13/DK Ivan Kubačka RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
18 0018/13/DK Jozef Krška RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
19 0019/13/DK Ľubomír Juriga RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
20 0020/13/DK Mgr.Peter Janotík RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
21 0021/13/DK Dušan Grof RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
22 0022/13/DK Peter Dibák RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
23 0023/13/DK Vladimír Bakoš RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
24 0024/13/DK Ing. Jozef Bajo RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
25 0025/13/DK Peter Turčina RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
26 0026/13/DK Štefan Velič RVPS Dolný Kubín Žilinský 9.6.2018
27 0027/13/DK Milan Horváth RVPS Dolný Kubín Žilinský 11.6.2018
28 0001/14/DK MVDr. Ján Orčík RVPS Dolný Kubín Žilinský 29.4.2019
29 0002/14/DK MVDr. Tomáš Krupa RVPS Dolný Kubín Žilinský 29.4.2019
30 0003/14/DK Ing. Dominik Tisoň RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
31 0004/14/DK Ján Kozák RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
32 0005/14/DK Jozef Ganobjak RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
33 0006/14/DK Ing. Roman Bjelak RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
34 0007/14/DK Ján Brňák RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
35 0008/14/DK Jozef Kuchťák RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
36 0009/14/DK Ján Balek RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
37 0010/14/DK Ľubomír Bublák RVPS Dolný Kubín Žilinský 14.5.2019
38 0011/14/DK Ľubomír Murín RVPS Dolný Kubín Žilinský 15.5.2019
39 0012/14/DK Ing. Vladimír Krížo RVPS Dolný Kubín Žilinský 15.5.2019
40 0013/14/DK Milan Púček RVPS Dolný Kubín Žilinský 15.5.2019
41 0014/14/DK Jozef Šimjak RVPS Dolný Kubín Žilinský 15.5.2019
42 0015/14/DK Bohumír Gazda RVPS Dolný Kubín Žilinský od 25.4.2013 do 25.4.2018
43 0016/14/DK Ing. Ján Krušpán RVPS Dolný Kubín Žilinský od 25.4.2013 do 25.4.2018
44 0017/14/DK Ing. Juraj Majerčák RVPS Dolný Kubín Žilinský od 25.4.2013 do 25.4.2018
45 0018/14/DK Michal Gazda RVPS Dolný Kubín Žilinský od 25.4.2013 do 25.4.2018
46 0019/14/DK Vladimír Michalec RVPS Dolný Kubín Žilinský od 25.4.2013 do 25.4.2018
47 0001/15/DK Ing. Ján Šuvada RVPS Dolný Kubín Žilinský od 5.5.2015 do 5.5.2020
48 0002/15/DK Martin Furiak RVPS Dolný Kubín Žilinský od 5.5.2015 do 5.5.2020
49 0003/15/DK Anton Vraštiak RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
50 0004/15/DK Bc. Juraj Šálka RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
51 0005/15/DK Ing. Ivan Poláčik RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
52 0006/15/DK Ing. Ján Veselý RVPS Dolný Kubín Žilinský od 16.10.2015 do 16.10.2020
53 0007/15/DK Ing. Jozef Brunčák RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.9.2015 do 7.9.2020
54 0008/15/DK Ing. Michal Škapec RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
55 0009/15/DK Ing. Miroslav Lamžo RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
56 0010/15/DK Ing. Vít Čelko RVPS Dolný Kubín Žilinský od 16.10.2015 do 16.10.2020
57 0011/15/DK Ján Rajman RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
58 0012/15/DK Ján Smoleň RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
59 0013/15/DK Jozef Gerčák RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
60 0014/15/DK JUDr. Alojz Lajčin RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
61 0015/15/DK JUDr. Ing. Vít Čelko RVPS Dolný Kubín Žilinský od 16.10.2015 do 16.10.2020
62 0016/15/DK Milan Gembala RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.9.2015 do 7.9.2020
63 0017/15/DK Peter Klimek RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
64 0018/15/DK Rastislav Matuška RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
65 0019/15/DK Štefan Obrtáč RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
66 0020/15/DK Ing. Miroslav Kluka RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
67 0021/15/DK Ondrej Fedor RVPS Dolný Kubín Žilinský od 3.9.2015 do 3.9.2020
68 0022/15/DK Ing. Ivan Thurský RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.9.2015 do 7.9.2020
69 0023/15/DK Martin Lajda RVPS Dolný Kubín Žilinský od 29.10.2015 do 29.10.2020
70 0024/15/DK Bc. Marián Šaliga RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.9.2015 do 7.9.2020
71 0025/15/DK Ing. Ľubomír Záhumenský RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.9.2015 do 7.9.2020
72 0001/17/DK Anton Stopjak RVPS Dolný Kubín Žilinský od 24.5.2017 do 24.5.2022
73 0002/17/DK Martin Strnál RVPS Dolný Kubín Žilinský od 24.5.2017 do 24.5.2022
74 0003/17/DK Viktor Križan RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.12.2017 do 7.12.2022
75 0004/17/DK Bc. Ľubomír Martvoň RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.12.2017 do 7.12.2022
76 0005/17/DK Bc. Ferdinand Hlinický RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.12.2017 do 7.12.2022
77 0006/17/DK Martin Tabačák RVPS Dolný Kubín Žilinský od 7.12.2017 do 7.12.2022