UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť u OPK DK, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne v čase stránkových dní kancelárie OPK DK, podaním žiadosti spolu s  predpísanými tlačivami (viď na stiahnutie v záložke „Poľovné lístky“)

Povinnosť požiadať o predĺženie/vydanie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti vyplýva z § 51 ods. 8 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. čo znamená, že žiadosť musíte podať najneskôr 01.12.2019.