UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne.

Pri vstupe do budovy Vás prosíme o  dodržiavanie základných pandemických opatrení (rúško, odstupy, hygiena rúk).

Vzhľadom  k tomu že stále platia nariadenia obmedzeného pohybu,  kancelária OPK DK pre vybavenie poľovného lístka, Vám bude k dispozícii v pracovných dňoch počas celého týždňa – od 16.11.2020 do 27.11.2020 nasledovne:

Pondelky, Utorky a Štvrtky: v čase od 8,00 – 16,00 hod

Stredy:                                          v čase od 8,00 – 18,00 hod

Piatky:                                           v čase od 8,00 – 14,00 hod                                 

Ostatné neuvedené pracovné dni s platnosťou od 04.11. do 01.12.2020 je možné vypísanú žiadosť spolu s predpísanými tlačivami (viď na stiahnutie v záložke „Poľovné lístky“ webovej stránky OPK) zaslať  Slovenskou poštou, resp. vložením do poštovej schránky OPK v mieste sídla organizácie.

Vašou povinnosťou je požiadať o predĺženie/vydanie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Táto povinnosť vyplýva z § 51 ods. 8 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. čo znamená, že žiadosť musíte podať do 01.12.2020