SPZ Orava

Rada OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne, dňa 28.11.2019 na svojom zasadnutí kooptovala niektorých členov do svojich volených orgánov.
Do konca volebného obdobia 2022 v OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne volenými orgánmi sú:
Predseda:  Ing. Miloš Škrabák
Podpredseda: Mgr. Ľubomír TurkotaDozorná rada:

  • Mgr. Peter Janotík – predseda

Predstavenstvo:  

  • Ing. Miloš Škrabák
  • Mgr. Ľubomír Turkoka                    
  • Ing. Ján Kubačka
  • Milan Horváth
  • Ing. Radovan Tatar
  • Ing. Rastislav Kováčik
  • MUDr. Ivan Kubačka