SPZ Orava

DO KONCA VOLEBNÉHO OBDOBIA ROKOV 2017- 2022 MIMORIADNY SNEM OkO SPZ ORAVA  DŇA 11.10.2017 ZVOLIL ORGÁNY OkO SPZ Orava:

Predseda:  Ing. Miloš Škrabák
Podpredseda: Mgr. Ľubomír Turkota

Dozorná rada:

  • Pavol Prieboj – predseda

Predstavenstvo:  

  • Ing. Miloš Škrabák
  • Mgr. Ľubomír Turkoka                    
  • Ing. Ján Kubačka
  • Ján Lazorík
  • Vladimír Sokol
  • Ing. Pavol Diežka
  • MUDr. Ivan Kubačka