SPZ Orava

Rada OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne, dňa 28.11.2019 na svojom zasadnutí kooptovala niektorých členov do svojich volených orgánov.
Do konca volebného obdobia 2022 v OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne volenými orgánmi sú:
Predseda:  Ing. Miloš Škrabák
Podpredseda: Mgr. Ľubomír Turkota
Dozorná rada: Mgr. Peter Janotík – predsedaPredstavenstvo:  

  • Ing. Miloš Škrabák
  • Mgr. Ľubomír Turkoka                    
  • Ing. Ján Kubačka
  • Jozef Krška
  • Ing. Marek Minarech
  • Ing. Rastislav Kováčik
  • MUDr. Ivan Kubačka