SMÚTOČNÝ OZNAM

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že z našich radov navždy odišiel náš priateľ, poľovník MILAN HORVÁTH.

Bol dlhoročným členom Slovenského poľovníckeho zväzu, členom Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory  a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Orava v Dolnom Kubíne, predsedom Poľovníckej komisie a životného prostredia a dlhoročný člen hodnotiteľskej komisie pri Obvodnej poľovníckej komore v Dolnom Kubíne.

Jeho život vyhasol, ale navždy ostane v našich srdciach. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúč ka so zosnulým  bude vo štvrtok 24. 09.2020 o 15,00 hod vo Farskom kostole sv. Ladislava v Dlhej nad Oravou