SMÚTOČNÝ OZNAM

Dňa 16.04.2021 vo veku nedožitých 69 rokov z našich radov navždy odišiel náš priateľ, poľovník IVAN POVALA.
Bol dlhoročným členom Slovenského poľovníckeho zväzu a dlhoročným funkcionárom, kynológom a aktívnym členom v Poľovníckom združení Pribiš-Mladá hora-Pucov.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom, blízkym a prosíme všetkých, ktorí ste nášho kolegu poznali o uctenie jeho pamiatky tichou spomienkou.