PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV

OPK Dolný Kubín v spolupráci s PZ Magura Párnica usporiada Predbežné skúšky farbiarov  dňa  05.10.2019

propozície