Vyhodnotenie Predbežných skúšok farbiarov v Žaškove

Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OPK Dolný Kubín a PZ Žaškov zorganizoval dňa 06.10. 2018 PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV, ktoré sa konali v PZ Žaškov.

Slávnostné zahájenie za zvukov poľovníckych signálov v podaní Martina Mikulaja sa začalo o 08:00hodine v poľovníckom dome v Žaškove. Účastníci si vypočuli príhovor predsedu kynologickej komisie MUDr. Ivana Kubačku, predsedu OPK Dolný Kubín Ing. Miloša Škrabáka, predsedu PZ Žaškov Jána Nemčeka, hlavného rozhodcu Branislava Porubčanského a starostu obce Žaškov Milana Pavlovčíka.

Po slávnostnom zahájení nasledoval presun do revíru, kde hlavný rozhodca Branislav Porubčanský a pomocný rozhodca Mgr. Ján Maruščák začali hodnotiť prácu psov na umelej stope. Neskôr sa v revíri odskúšalo vodenie psa a odloženie a všetci účastníci sa presunuli na vyhodnotenie späť do poľovníckeho domu.

Skúšok sa zúčastnilo 8 psíkov, z toho v II.cene skončili 4 psy, v III.cene skončili 2 psy, 1 vodič so psíkom počas skúšok odstúpil, a 1 vodič so psíkom neobstál. Hlavný rozhodca Branislav Porubčanský zhodnotil skúšky po organizačnej stránke ako výbornú a ako výbornú voľbu zhodnotil aj výber terénu.

Po slávnostnom vyhodnotení, taktiež za prítomnosti trubača, si účastníci mohli pochutnať na výbornom guľáši, domácich koláčikoch a posedieť v príjemnej atmosfére dotvorenou skvelým harmonikárom.

Ďakujeme PZ Žaškov za perfektne vytvorené podmienky, členom kynologickej komisie za obetavú prácu ako aj Vám všetkým, ktorí ste sa tejto kynologickej akcie zúčastnili a tešíme sa ako si o rok túto akciu zopakujeme!