POZVÁNKA

Zhromaždenie fyzických osôb pre  držiteľov poľovných lístkov nezaradených  v PZ/PS resp. zaradených v PZ/PS mimo okres Dolný Kubín

Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne v zmysle § 18 ods 5 Stanov Slovenskej poľovníckej komory, zvoláva zhromaždenie fyzických osôb držiteľov poľovných lístkov v územnej pôsobnosti OPK v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční

Dňa 10. júla 2019 o 16,30 hod

v Združenej prevádzkovej budove J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne, zasadačka na IV. poschodí.

Zhromaždenie sa zvoláva za účelom prípravy II. výročnej konferencie OPK, ktorá sa uskutoční 12.09.2019. Program bude oznámený pred začiatkom zhromaždenia. V záujme dobrej prípravy a priebehu II. výročnej konferencie Vás prosíme o aktívnu účasť.

 

Mgr. Ľubomír Turkota                               Ing. Miloš Škrabák

  podpredseda                                              predseda