Kynológia

Výcvikový deň farbiarov

9. 6. 2018

Oblastná výstava psov všetkých plemien

5. 8. 2018

Farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov

8. 9. 2018
FSMP-propozície

Predbežné skúšky farbiarov

6. 10. 2018

Skúšky duričov

24. 11. 2018
PROPOZÍCIE: DS propozície 24.-25.11.2018