DÔLEŽITÝ OZNAM – KURZ POĽOVNÍCTVA!!!

Kancelária SPK Bratislava nám dňa 26.09.2019 písomne oznámila, že Prezídium Slovenskej poľovníckej komory podľa uznesenia č. 61/2019 zo dňa 26.08.2019 berie na vedomie predloženú žiadosť OPK v Dolnom Kubíne a súhlasí s podmienečnou obnovou prípravy a skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok. Uchádzači o poľovnícky kurz môžu svoje žiadosti zasielať na adresu OPK v Dolnom Kubíne. Organizačné  podmienky pre prípravný kurz a skúšky […]

Čítať viac


UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť u OPK DK, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne v čase stránkových dní kancelárie OPK DK, podaním žiadosti spolu s  predpísanými tlačivami (viď na stiahnutie v záložke „Poľovné lístky“) Povinnosť požiadať o predĺženie/vydanie poľovného […]

Čítať viac