OPK v DK

DO KONCA VOLEBNÉHO OBDOBIA ROKOV 2017- 2019 MIMORIADNA KONFERENCIA OPK DŇA 29.09.2017  ZVOLILA:

 

ORGÁNY OPK

Predseda:  Ing. Miloš Škrabák
Podpredseda: Mgr. Ľubomír Turkota

Dozorná rada:

 • Pavol Prieboj – predseda

Predstavenstvo:  

 • Ing. Miloš Škrabák
 • Mgr. Ľubomír Turkoka                    
 • Ing. Ján Kubačka
 • Ján Lazorík
 • Vladimír Sokol
 • Ing. Pavol Diežka
 • MUDr. Ivan Kubačka

 

ODBORNÉ KOMISIE

Disciplinárna komisia:

 • Ján Špavor – predseda
 • Ing. Martin Lazorík
 • Ján Juraška
 • MVDr. Jozef Koľada
 • Peter Dibák

 

Osvetová komisia:

 • Vladimír Sokol
 • Ján Duboved
 • Ľubomír Povala
 • Miriam Tekelová
 • Peter Kňazúr

 

Poľovnícka komisia:

 • Ján Lazorík
 • Andrej Hubčík
 • František Labuš
 • Ing. Marián Kompan
 • Ivan Kubačka
 • Ján Juráška
 • Jozef Krška
 • Jozef Pucoven ml.
 • Martin Žitniak
 • Milan Horváth
 • Pavol Žitniak

 

Hodnotiteľská komisia:

 • Ján Lazorík
 • Dušan Grof
 • Ing. Martin Lazorík PhD
 • Ivan Kubačka
 • Ján Juráška
 • Jozef Krška
 • Milan Horváth

 

Kynologická komisia: 

 • MUDr. Ivan Kubačka
 • Dušan Badín
 • Dušan Grof
 • Ján Mäsiar
 • Jaroslav Mendel
 • Jozef Mikulaj 
 • Miroslav Jurák
 • Štefan Mikulaj
 • Zdena Mendelová

 

Strelecká komisia:

 • Ing. Ján Kubačka
 • Peter Mikulaj
 • Miloš Obrcian ml.
 • Ing, Ján Katreniak
 • Ing. Peter Kubačka
 • Martin Furiak
 • Martin Úradníček
 • Róbert Florek

 

Ekonomická komisia:

 • Ing. Pavol Diežka
 • Ing. Jozef Bajo
 • Pavol Mišun
 • Peter Dibák