OM400, B50 OPK D.Kubín, Námestovo – Výsledkové listiny“

Dňa 19. mája 2019 sme v spolupráci s OPK Námestovo uskutočnili Okresné majstrovstvá v M400 a B50. V družnej a priateľskej atmosfére a  prijateľného počasia sme sa všetci mohli občerstviť výborným guľášom, ktorý pre nás pripravilo PS Hruštín a za ktorý im samozrejme ďakujeme. Taktiež ďakujeme technickému a obslužnému personálu za ich prípravu a starostlivosť.

Za OPK Námestovo sa zúčastnilo 37 strelcov z toho 8 súťažilo v kategórii veteránov. Vytvorili 10 družstiev. Námestovci dosialhli relatívne dobré výsledky z 37 strelcov šiesti skončili v II. výkonostnej triede a dvaja v III. výkonostnej triede.

Za OPK Dolný Kubín bolo zúčastnených 16 strelcov, traja súťažili v kategórii veteránov. Kubínci vytvorili 4 družstvá. Dosiahli tiež pekné výsledky – zo šestnástich zúčastnených siedmi skončili v II. výkonostnej triede a dvaja v III. výkonostnej triede.

Prví traja v poradí vo všetkých kategóriách a za každý okres si odnášali pekné vecné ceny s diplomom. Ich výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

Výsl.listiny OM B50 19.05.2019

Výsl.listiny OM400 OPK Námestovo 19.05.2019-Jednotl.,družstvá

Výsl.listiny OM400 OPK D.Kubín 19.05.2019-Jednotl.,družstvá