Kvóta na lov vlka dravého (Canis lupus)

PROGRAM STAROSTLIVOSTI o VLKA DRAVÉHO (PSoV) je komplexný materiál, ktorý rieši ochranu a manažment vlka dravého na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie. Cieľom dokumentu je životaschopná populácia vlka v prirodzenom prostredí s minimom konfliktov s ľuďmi. Areál vlka sa za posledných 15 rokov rozšíril o 38 % (zdroj: NLC). Obyvatelia na vidieku, chovatelia oviec, ktorým každoročne stúpajú náklady na ochranu stád sú už zo súčasnej situácie zúfalí. Prečo??? Pozrite si ich výpoveď priamo vo videu.
Tí, ktorí v roku 2016 schválením dokumentu PSoV SÚHLASILI s aktívnym manažmentom a teda aj LOVOM vlka dravého sú:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Štátna ochrana prírody SR
Národné lesnícke
 centrum
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – SPPK
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Slovak Wildlife Society
Lesoochranárske zoskupenie VLK
a ďalší.