KONTROLNÉ STREĽBY 2022 – PRE ČLENOV NEZÚČASTNENÝCH 2017-2022 A PRE NOVÝCH DRŽITEĽOV POĽOVNÝCH LÍSTKOV – OD ROKU 2019 (29. mája 2022)

Kontrolné streľby 2022

29.05.2022 – Strelnica Hruštín

propozície: KS 29.05.2022

Smernica pre vykonávanie KS: Smernica SPK pre kontrolné streľby