KONTROLNÉ STREĽBY 2021 – PRE ČLENOV NEZÚČASTNENÝCH 2017-2020 A PRE NOVÝCH DRŽITEĽOV POĽOVNÝCH LÍSTKOV – OD ROKU 2018 (16. mája 2021)

Kontrolné streľby 2021

16.05.2021 – Strelnica Hruštín

propozície: TU

Smernica pre vykonávanie KS: TU