VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV A KOPOVOV

Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín v spolupráci s PZ Veličná dňa 25.05.2019 zorganizovala VÝCVIKOVÝ DEŇ, v areáli chaty Diana v poľovnom revíri PZ VELIČNÁ - Revišné. Výcvikový deň otvoril predseda kynologickej komisie OPK Dolný Kubín MUDr. Ivan Kubačka. Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú časť s výkladom Ing. Petra Chrústa, Mgr. Jána [...]

Čítať viac


OM400, B50 OPK D.Kubín, Námestovo – Výsledkové listiny“

Dňa 19. mája 2019 sme v spolupráci s OPK Námestovo uskutočnili Okresné majstrovstvá v M400 a B50. V družnej a priateľskej atmosfére a  prijateľného počasia sme sa všetci mohli občerstviť výborným guľášom, ktorý pre nás pripravilo PS Hruštín a za ktorý im samozrejme ďakujeme. Taktiež ďakujeme technickému a obslužnému personálu za ich prípravu a starostlivosť. Za OPK Námestovo sa zúčastnilo 37 strelcov [...]

Čítať viac


Srdečne Vás pozývame na 1. REPREZENTAČNÝ POĽOVNÍCKY PLES v MsKS Dolný Kubín

  Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne v rámci svojej osvetovej činnosti s hlavným zámerom rozvíjať               tradície slovenského poľovníctva pre poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť organizuje 23. februára 2019                      v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne 1. reprezentačný poľovnícky ples, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Čítať viac