DÔLEŽITÝ OZNAM – KURZ POĽOVNÍCTVA!!!

Kancelária SPK Bratislava nám dňa 26.09.2019 písomne oznámila, že Prezídium Slovenskej poľovníckej komory podľa uznesenia č. 61/2019 zo dňa 26.08.2019 berie na vedomie predloženú žiadosť OPK v Dolnom Kubíne a súhlasí s podmienečnou obnovou prípravy a skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok. Uchádzači o poľovnícky kurz môžu svoje žiadosti zasielať na adresu OPK v Dolnom Kubíne. Organizačné  podmienky pre prípravný kurz a skúšky […]

Čítať viac


UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť u OPK DK, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne v čase stránkových dní kancelárie OPK DK, podaním žiadosti spolu s  predpísanými tlačivami (viď na stiahnutie v záložke „Poľovné lístky“) Povinnosť požiadať o predĺženie/vydanie poľovného […]

Čítať viac


AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH – Nariadenie

Bratislava, 15.8.2019, č.j. 02848/2019 V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov n a […]

Čítať viac


POZVÁNKA

Zhromaždenie fyzických osôb pre  držiteľov poľovných lístkov nezaradených  v PZ/PS resp. zaradených v PZ/PS mimo okres Dolný Kubín Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne v zmysle § 18 ods 5 Stanov Slovenskej poľovníckej komory, zvoláva zhromaždenie fyzických osôb držiteľov poľovných lístkov v územnej pôsobnosti OPK v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční Dňa 10. júla 2019 o 16,30 hod v Združenej prevádzkovej budove J. […]

Čítať viac


KONTROLNÉ STREĽBY 2019 – NÁHRADNÝ TERMÍN

29. júna 2019 o 07,30 hod – strelnica ŠKS Hruštín lokalita Zábava U p o z o r ň u j e m e   členov organizovaných v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, ktorí boli prizvaní na kontrolné streľby  dňa 04.05.2019 a ktorí sa kontrolných strelieb v tomto termíne nezúčastnili,  na náhradný termín vykonania povinných kontrolných strelieb dňa 29.06.2019 o 07,30 hod – strelnica ŠKS […]

Čítať viac


VSP regiónu Oravy v M400 – 02.06.2019 – výsledkové listiny

Dňa 02. júna 2019 za pekného počasia po prvý krát OPK v Dolnom Kubíne ponúklo členom okresných organizácií Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo zúčastniť sa a zmerať si sily vo Verejnej streleckej súťaži M400 na regionálnej úrovni. Tešili sme sa celkom slušnej účasti – 40 strelcov. Bolo vytvorených aj desať družstiev. Víťazom regiónu Oravy sa stal Ľuboš Jancek, [...]

Čítať viac