POZVÁNKA DO KURZU Z POĽOVNÍCTVA so začiatkom od 25.09.2021 aj pre občanov s trvalým bydliskom mimo okresu Dolný Kubín

O Z N Á M E N I E o konaní prípravného kurzu na skúšku o prvý poľovný lístok so začiatkom teoretickej prípravy od 25.09.2021 Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne oznamuje širokej verejnosti, že do 20. septembra 2021 prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj […]

Čítať viac