Darujte 2%

Vážení milovníci prírody, vážení poľovníci, milí priatelia! Občianske združenie „Slovenské združenie Pomáhame“ je v roku 2022 po prvý krát zaradené do zoznamu prijímateľov 2% podielu z Vašich daní za zdaňovacie obdobie roku 2021. Hlavným cieľom združenia je najmä podpora rozvíjania duchovných hodnôt, ochrana a rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a tradícií, podpora […]

Čítať viac


PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA

Ako sa stať poľovníkom? Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva O Z N Á M E N I E Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK) pre rok 2022 prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom obvode […]

Čítať viac