Strelectvo

Kontrolné streľby 2019 – náhradný termín

29. júna 2019 o 07,30 hod – strelnica ŠKS Hruštín lokalita Zábava

U p o z o r ň u j e m e   členov organizovaných v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, ktorí boli prizvaní na kontrolné streľby  dňa 04.05.2019 a ktorí sa kontrolných strelieb v tomto termíne nezúčastnili,  na náhradný termín vykonania povinných kontrolných strelieb dňa 29.06.2019 o 07,30 hod – strelnica ŠKS Hruštín lokalita Zábava

Prizvaní boli členovia v územnej pôsobnosti OPK DK neumiestnení v PZ/PS;  členovia v územnej pôsobnosti OPK DK umiestnení v PZ/PS mimo okres D.Kubín; ostatní členovia v územnej pôsobnosti OPK DK  a umiestnení v PZ/PS v okrese D.Kubín, ktorí v r. 2015 neabsolvovali kontrolné streľby

Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva v zmysle Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka.

U p o z o r ň u j e m e  týchto členov, ktorí sa nedostavia ani na náhradný termín, Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v D. Kubíne bude ich  neúčasť  posudzovať ako porušenie organizačnej disciplíny SPK a bude postupovať podľa  písmena B ods. 5  Smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK  ako  aj § 3 Disciplinárneho poriadku SPK a vec postúpi na konanie a rozhodnutie príslušnému disciplinárnemu orgánu.

Smernica: Smernica SPK pre kontrolné streľby

Regionálny VSP M400

Regionálny VSP M400

02.06.2019 – Strelnica Hruštín

PROPOZÍCIE: VSP M400 Regiónu Oravy 02.06.2019

OM400, B50

OM400, B50

19. 5. 2019 – Strelnica Hruštín

PROPOZÍCIE: